instagram

WORKS

Works

Hair: Eiji Takenami

 

Make: Miki Nushiro

 

Model: Akari Inoue

2017.5.9

Works

Hair:  Naoto Iwamura

 

Make: Naoto Iwamura

 

Model: Yuri Akutu

Works

Hair: Michiko Seki

 

Make: Michiko Seki

 

Model: Mina Tokunaga

 

 

Works

 

Hair: Yuji Nakaoka

 

Make: Yuji Nakaoka

 

Model: Manami Masaoka

Works

Hair: Eiji Takenami

Make: Miki Nushiro

Model: Sumire

Works

Hair: Michiko seki

Make: Michiko seki

Model: Arisa